Modernizácia a rekonštrukcia rozvodní

Modernizácia a rekonštrukcia rozvodní elektrického prúdu, dodávky nových VN rozvodní na kľúč. Odborné elektromontáže po celom Slovensku a v Českej republike vykonáva spoločnosť SERVIS GROUP.
Nájdeme efektívne
riešenie na mieru
Znížime vám náklady
na údržbu
Dodáme vám
výkonné komponenty

Rekonštrukcia rozvodní elektrického prúdu

Špecializujeme sa na modernizácie a rekonštrukcie elektrických rozvodní. Modernizácia existujúcich zariadení umožní dosiahnuť technické parametre porovnateľné s novými rozvodňami pri porovnateľnej životnosti za podstatne nižšie náklady.

Vykonávame komplexnú modernizáciu skriňových rozvodní, kobkových rozvodní a kioskových trafostaníc vrátane káblových vedení na kľúč od poradenstva a projekciu cez dodávku komponentov až po elektrotechnické montáže, uvedenie do prevádzky, odskúšanie a revízie. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis.
Vykonávame
Datový zdroj 45 | SERVIS GROUP, a.s. | VN, NN rozvodne a prípojne, silové rozvody - Košice

Projekcia elektrických rozvodní

Zhodnotíme stav vášho existujúceho zariadenia, zistíme vaše výkonnostné požiadavky a na mieru vám navrhneme najlepšie a cenovo dostupné riešenie. Slovo nejde pre nás neexistuje. Vždy posúdime všetky možnosti, ktoré vám detailne predstavíme. Na projekciu elektrických rozvodov využívame odborné znalosti, dlhodobé skúsenosti a moderné softvérové technológie.

Unikátny systém RETROFIT

Poskytujeme vám unikátne riešenie dvojsystémovej kobky RETROFIT, ktoré máme chránené úžitkovým vzorom. S technickým riešením RETROFIT získate modernizáciu existujúcich systémov s najmodernejšími komponentami, ktoré vám poskytnú vyšší výkon a lepšie technické parametre.

Súčasťou našich služieb sú diagnostika VN zariadení, dodávka kioskových trafostaníc.
RETROFIT je porovnateľný s novými systémami elektrických rozvodní v:
Máte záujem o  
rekonštrukciu rozvodní?
projekciu rozvodní?
Za oveľa nižšie náklady získate kvalitné zariadenie porovnateľné s novými rozvodňami. Modernizácie a rekonštrukcie rozvodní vykonávame po celej Slovenskej republike. Napíšte nám e-mail. Nájdeme pre vás výkonné a ekonomické riešenie.

AKO PREBIEHA REALIZÁCIA

01. Dopyt

Napíšte nám e-mail s vašim dopytom.

02. Konzultácia

Prídeme za vami na obhliadku a konzultáciu.

03. Cenová ponuka

Pripravíme vám podrobnú cenovú ponuku.

04. Realizácia

V dohodnutom termíne prevedieme realizáciu zákazky.